Home

boekhouding


Zowel voor éénmanszaken (handelaars en vrije beroepen, hoofdberoep en bijberoep) als voor vennootschappen


fiscaliteit


Fiscaal advies op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.


Opmaak en (elektronisch) indienen van de o.a. de volgende aangiftes:

° Personenbelasting,

° Vennootschapsbelasting

° Rechtspersonenbelasting

° Bedrijfsvoorheffing


Opmaak en (elektronisch) indienen van de fiscale fiches 281

Advies en bijstand bij fiscale controles.


btw


De opmaak en (elektronisch) indienen van de BTW-aangifte, Intracommunautaire opgave, BTW-listing, ...

Advies i.v.m. de BTW aftrek

Advies i.v.m. de BTW-toepassing bij de uitgaande facturatie

Advies en bijstand bij controles.sociaal statuut

Advies i.v.m. de sociale bijdragen